784 036 703

Możecie Państwo wesprzeć naszą działalność poprzez:

1. Wsparcie finansowe w formie przelewu na konto:

nr konta 50 1240 1138 1111 0010 3585 3126

tytułem: darowizna z wyszczególnieniem na co przeznaczone są pieniądze (nazwa projektu, programu) lub dla kogo (np. nazwa Ogniska, pomoc podopiecznym Stowarzyszenia)

Druk do przelewu

2. Przekazanie darowizn rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia i jego podopiecznych na adres:

Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów Stara4

ul. Stara 4

00-231 Warszawa

Dary rzeczowe (np. pomoce edukacyjne, materiały plastyczne i piśmiennicze, ubrania, żywność, bilety wstępu do instytucji kulturalnych, itp.);

3. Wolontariat:

Zachęcamy osoby chętne do pracy w formie wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia:

  1. tworzenie projektów i programów
  2. prace biurowe
  3. realizacja projektów i programów na rzecz dzieci
  4. realizacja wolontariatu pracowniczego

Będziemy Państwu wdzięczni za każdą okazaną pomoc